Občanské právo

 • sepisování smluv a dohod

 • právo nemovitostí - převody (smlouvy kupní, darovací, směnné) včetně zastupování před katastrálním úřadem

 • advokátní úschovy finančních prostředků

 • nájem bytů a nebytových prostor

 • věcná břemena, zástavní práva

 • problematika vlastnických a spoluvlastnických vztahů (včetně vypořádání SJM)

 • problémy vlastníků a nájemců zemědělské půdy

 • náhrada škody a bezdůvodného obohacení

 • dědické právo

 • práva spotřebitelů (práva klientů cestovních kanceláří)

 • autorská práva

 • ve všech případech zastupování před soudy

 • zastupování při mimosoudním řešení sporů

 • právní rozbory, porady a konzultace v občanskoprávních věcech


Kontakt

Mgr. Martin Letocha, advokát
se sídlem Brno - Žabovřesky,
Tolstého 13, PSČ 616 00
ČAK č. 10741
IČ 713 33 835
+420 774 419 374