Správní právo
  • sepisování podání ke správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím

  • zastupování v přestupkovém řízení (dopravní nehody)

  • zastupování v ostatních správních věcech (živnostenské úřady) 

  • zastupování v soudním řízení správním

  • kasační stížnosti

  • právní rozbory, porady a konzultace ve věcech správního práva


Kontakt

Mgr. Martin Letocha, advokát
se sídlem Brno - Žabovřesky,
Tolstého 13, PSČ 616 00
ČAK č. 10741
IČ 713 33 835
+420 774 419 374